Programme complet

Dag 1

02/02/2019 ,   • Introductieronde, uitwisselen van chirurgie-ervaring en leerdoelen voor de cursus
  • Instrumentarium en tissue handling
  • Voorbereiding patiënt, operatie-etiquette, nazorg patiënt
  • Hechtmaterialen en hechttechnieken (theorie)
  • Hechttechnieken (demonstratie)
  • Hechttechnieken (praktijk)
  • Chirurgie abdomen, maag-dilatatie-volvulus: Openen buik, gastrotomie, gastrectomie en gastropexy (theorie)
  • Chirurgie abdomen, maag-dilatatie-volvulus: Openen buik, gastrotomie, gastrectomie en gastropexy (demonstratie)
  • Chirurgie abdomen, maag-dilatatie-volvulus: Openen buik, gastrotomie, gastrectomie en gastropexy (praktijk)
  • Chirurgie abdomen, corpus alienum in darm: Enterotomie en enterectomie met end-to-end anastomose (theorie)
  • Chirurgie abdomen, corpus alienum in darm: Enterotomie en enterectomie met end-to-end anastomose (demonstratie)
  • Chirurgie abdomen, corpus alienum in darm: Enterotomie en enterectomie met end-to-end anastomose (praktijk)

 • Dag 2

  03/02/2019,

 • Chirurgie pinna: scheur in pinna, othematoom en amputatie pinna (theorie)
 • Chirurgie pinna: scheur in pinna, othematoom en amputatie pinna (demonstratie)
 • Chirurgie pinna: scheur in pinna, othematoom en amputatie pinna (praktijk)
 • Chirurgie perineum: anaalzakresctie en staartamputatie (theorie)
 • Chirurgie perineum: anaalzakresctie en staartamputatie (demonstratie)
 • Chirurgie perineum: anaalzakresctie en staartamputatie (praktijk)
 • Chirurgie urinewegen, urolithiasis: cystotomie en scrotale urethrostomie (theorie)
 • Chirurgie urinewegen, urolithiasis: cystotomie en scrotale urethrostomie (demonstratie)
 • Chirurgie urinewegen, urolithiasis: cystotomie en scrotale urethrostomie (praktijk)
 • Chirurgie abdomen: splenectomie en bioptname pancreas, lever en maagdarmkanaal (theorie)
 • Chirurgie abdomen: splenectomie en bioptname pancreas, lever en maagdarmkanaal (demonstratie)
 • Chirurgie abdomen: splenectomie en bioptname pancreas, lever en maagdarmkanaal (praktijk)